Kontakt

Aby skontaktować się z nami należy:
- napisać e-mail na adres biuro@city17.pl
Dodatkowo z członkami załogi możesz skontaktować się przez ich adresy w domenie.

C17 prowadzi działaność we Wrocławiu.
Ze względów bezpieczńestwa prosimy wszystkich zainteresowanych dostępem do danych firmy w tym:
dokładnego adresu siedziby naszej firmy oraz danych dla organizacji państwych: w tym NIP, REGON, Nr Ewidencji - o kontakt (udostępniamy je przy uprzednim kontakcie mailowym).